X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Auto en vervoer" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Biobrandstof, still hot. Niets nieuws onder de zon

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Calendula Calendula Auteur op infoyo sinds
13 Januari 2009


Bekijk het profiel van Calendula
Datum: 15-04-2009
Auteur: Calendula
Slechts weinigen zullen weten dat Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor, in 1912 zijn eerste motor op notenolie liet lopen. Aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw bestond dieselolie namelijk nog helemaal niet. Pas later bleek dat dieselolie en petroleum een betere werking hadden. Ondertussen blijkt dat de traditionele fossiele brandstoffen, diesel en benzine, een behoorlijke impact op ons milieu hebben. Het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen is daarom een goede zaak. Biodiesel en bio-ethanol zijn daar goede voorbeelden van.

Biobrandstoffen, wat zijn dat nou eigenlijk?

Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige brandstoffen, die gewonnen worden uit zogenaamde biomassa. Biomassa is de hoeveelheid aanwezig levend materiaal, zowel plantaardig als dierlijk. Biobrandstoffen kunnen traditionele fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel geheel of gedeeltelijk vervangen. In totaal bestaan er wereldwijd zo’n 15 verschillende biobrandstoffen. De meest bekende biobrandstoffen in ons land zijn bio-ethanol en biodiesel. Bio-ethanol ontstaat door het vergisten van suikerriet, maïs of andere plantaardige grondstoffen. In Europa wordt bio-ethanol totnogtoe hoofdzakelijk in benzine gemengd in de vorm van Ethyl Tertiair Butyl Ether (ETBE), een product dat ongeveer 50% bio-ethanol bevat. Enige jaren geleden is het eerste tankstation met bio-ethanol in Rotterdam geopend. Biodiesel is een brandstof die qua eigenschappen veel overeenkomst vertoont met gewone diesel, maar uit plantaardige olie wordt gemaakt. Vaak wordt deze brandstof uit koolzaadolie gemaakt, maar ook zonnebloem- en sojaolie zijn geschikt om biodiesel van te maken.

Toenemende energievraag

Het wereldenergieverbruik neemt al jaren toe. Grootste groeiers zijn India en China. Maar ook in ons land stijgt de behoefte aan energie. De energieconsumptie in het wegverkeer bijvoorbeeld, stijgt jaarlijks met zo’n 2%. Op dit moment bedraagt het energieverbruik in ons land zo’n 13 miljard liter benzine en diesel per jaar.
Om een aantal redenen moet het energieverbruik worden teruggedrongen, zo vindt ook de overheid. In de eerste plaats vanwege het vrijkomen van kooldioxide (CO2) ook wel broeikasgas geheten, dat bij het verbranden van benzine en diesel vrijkomt, waardoor het klimaat opwarmt. In de tweede plaats gaat het verbranden van fossiele brandstoffen gepaard met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (NO2), waardoor de luchtkwaliteit eveneens verslechtert. Tot slot zijn de meeste partijen het erover eens dat de olievoorraden eindig zijn. Het zoeken naar alternatieve brandstoffen lijkt dus een logische zaak.

Wat zijn blends?

Hoewel biodiesel en bio-ethanol fossiele brandstoffen volledig kunnen vervangen, moeten er dan diverse aanpassingen aan de motor plaatsvinden, wat autorijden dus duurder maakt. Dit hoeft echter niet te gebeuren wanneer een biobrandstof met een benzine of diesel gemengd wordt, de zogenaamde ‘blend’.
E10 is een goed voorbeeld van zo’n blend. De brandstof bestaat uit een mengsel van benzine en 10% bio-ethanol

Eerste en tweede generatie biobrandstoffen

Biobrandstoffen worden vaak onderscheiden in eerste en tweede generatie. De eerste generatie, zoals wij die nu kennen, wordt geproduceerd uit voedselproducten als suikerriet en maïs. Biogas en biobrandstoffen uit houtachtige gewassen, zoals bijvoorbeeld stro, behoren tot de tweede generatie. Met deze brandstoffen kan een CO2-reductie tot 90% gegenereerd worden, waardoor de milieubelasting tot een minimum beperkt wordt. Naar verwachting zal deze tweede generatie vanaf 2010 geïntroduceerd worden.

Beleid

Op 8 mei 2003 is op Europees niveau het beleid voor biobrandstoffen vastgesteld Volgens deze richtlijn had in 2005 2% van de totale energievoorziening in het wegverkeer uit biobrandstoffen moeten bestaan, oplopend tot 5,75% in 2010.
In deze richtlijn staat vermeld hoe iedere lidstaat per jaar denkt deze doelstelling te bereiken. Hoewel het streefcijfers zijn, is iedere lidstaat per 1 januari 2007 verplicht 2% van de totale energiebehoefte uit biobrandstoffen te genereren, oplopend naar 5,75% in 2010.

Voor- en tegenstanders

Hoewel de eerste generatie biobrandstoffen dus ontegenzeggelijk aan een opmars bezig is, lijkt enige terughoudendheid op zijn plaats. Zo meldt Barbara van der Hoek, hoofd Klimaat van het Wereld Natuurfonds (WNF) in het zomernummer van het tijdschrift Panda: “Inzet van biobrandstoffen kan zeker helpen het klimaatprobleem te lijf te gaan, maar grootschalige energieteelt van suikerbieten, koolzaadolie of palmolie gaat ten koste van (tropische) oerbossen, hoogwaardige ecosystemen en de noodzakelijke voedselproductie. Massale introductie van biobrandstoffen moet dus zeker niet overhaast gebeuren.” Van der Hoek vervolgt:” In de nabije toekomst komt de tweede generatie biobrandstoffen op de markt, die gewonnen wordt uit houtachtige gewassen. Deze gewassen groeien ook in gematigde klimaten en nemen relatief weinig land in beslag. Hierdoor concurreren ze minder met voedselproductie en verdringen ze geen tropische oerbossen. Wij zijn dan ook een groot voorstander van een snelle ontwikkeling en marktintroductie van deze nieuwe biobrandstoffen.”
Ook Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu, toont zich een grote voorstander van de tweede generatie biobrandstoffen. Zij vertelt: “Dit type brandstof heeft een veel grotere energetische waarde dan de eerste generatie biobrandstoffen, waardoor je veel minder landbouwareaal nodig hebt”

Rol oliemaatschappijen

Een belangrijke rol in de ontwikkeling van biobrandstoffen spelen de oliemaatschappijen. Multinational Shell bijvoorbeeld, die met een marktaandeel van 25% marktleider in ons land is, richt haar biologische pijlen op diverse doelen. Aan het woord is Ewald Breunesse, manager energietransities. “Hoewel wij een groot voorstander van de huidige introductie van biobrandstoffen zijn, ligt onze prioriteit toch bij ontwikkeling van de tweede generatie.
Deze nieuwe generatie biobrandstoffen doet namelijk geen beroep op de voedselketen voor mens en dier. Op dit moment hebben we een samenwerkingsverband met het Canadese bedrijf Logen en het Duitse Choren. Logen maakt gebruik van een technologie, waarbij speciale enzymen stro grotendeels omzet in een oplossing van suikers, die worden opgewerkt tot cellulose-ethanol. Deze brandstof is een uitstekende vervanger van traditionele benzine. Ons tweede initiatief betreft een samenwerkingsverband met het Duitse bedrijf Choren, waarbij de eerste letters staan voor de chemische elementen C (koolstof), H (waterstof) en O (zuurstof), terwijl REN een afkorting is van ‘renewables’. Haar fabriek bevindt zich in Freiburg, waar jaarlijks zo’n 60.000 ton hout omgezet kan worden in ruim 17 miljoen liter synthetische diesel die zowel puur gestookt of bijgemengd kan worden met diesel.”

Stand van zaken

Breunesse: “Sinds 1 januari 2006 mengen wij onze benzine met 2% bio-ethanol. Per 1 juni 2006 doen wij dit ook met onze diesel, die we met biodiesel vermengen. We lopen hiermee vooruit op de wettelijke verplichting die op 1 januari 2007 van kracht werd. Natuurlijk kun je er als oliemaatschappij ook voor kiezen de benzinepompen van een aantal benzinestation volledig met biobrandstof te voorzien. Dergelijke initiatieven van andere bedrijven lopen op dit moment in Amsterdam en Delfzijl, waarbij de biobrandstof gemaakt is uit koudgeperste koolzaadolie. In Rotterdam is een initiatief opgestart, waarbij het benzinemengsel uit 85% bio-ethanol (E85) bestaat.”

Lucratief

Ondertussen heeft ook de financiële wereld biobrandstof als interessant beleggingsproduct ontdenkt. Zo heeft de Rabobank bijvoorbeeld de zogeheten ‘Rabo Agri Note’ geïntroduceerd. Dit is een beleggingsproduct met een looptijd van zeven jaar, waarmee in een mandje van vijf agrarische grondstoffen belegt, de zogenaamde ‘soft commodities’. Het mandje bestaat uit suiker, maïs, tarwe, koolzaad en sojabonenolie en kent een hoofdsomgarantie.
Extra rendement kan worden verkregen door te profiteren van de waardestijging van het mandje waarin belegd wordt.
Een tweede aanbieder is de AbnAmrobank, die zogeheten turbo’s op de ‘soft commodities’ aanbiedt. Met zo’n turbo kan de belegger middels een hefboom profiteren van een verwachte koersstijging of koersdaling van katoen, maïs, graan en soja. Het is te hopen dat de ontwikkeling niet beperkt blijft tot de biobrandstoffen. Verdere ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie moeten gestimuleerd worden, zoals grondstoffen voor de bio-chemie.

Pakketbezorging door TPG Post in Amsterdam voortaan op biodiesel

TPG Post Pakketservice, dat deel uitmaakt van TNT, heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. In het kader van het TNT’s ‘Driving Clean’-programma heeft het concern meerdere initiatieven ontwikkeld met als doel het TNT wagenpark minder belastend te maken voor mens en milieu. In het kader van bovengenoemd programma heeft TPG Post Pakketservice al sinds 2006 ruim 50 bestelwagens in bedrijf genomen die op biodiesel rijden. Hiermee wordt de CO2 uitstoot van het wagenpark in Amsterdam geneutraliseerd en de uitstoot van fijnstof met 50% gereduceerd.

Reacties op dit artikel
Ituny, 2009-05-19
( +1 )

Ik ben een voorstander van alternatieve brandstoffen ondanks ik geen
gevaren zie voor het milieu als benzine getankt blijft worden.
Voordat iedereen een milieu verantwoord goedje kan tanken gaat een
hele tijd overheen want er moeten heel wat wetten worden aangepast.
Er moet een compleet netwerk voor Aardgas en alle biobrandstoffen worden opgezet om het overal verkrijgbaar te laten zijn.
Een aardgas auto vindt ik voor mij nog te duur als Mercedes B klasse als keuze. Ik kan het nog nergens tanken, en de uitstoot is een stuk hoger dan de beschikbare hybride auto's die al onder de 0.99 co2 zitten.

Ik zie geen gevaar in het handel drijven met de Arabieren. Hun olie is een prima handels product. Wel kunnen we hier gaan investeren in biobrandstoffen om minder van onze handelsvrienden afhankelijk te zijn. Maar meer zie ik iets in dat Arabieren ook de biobrandstoffen gaan produceren daar waar zij specialisten zijn in brandstoffen. Samen met hun de business blijven hanteren.

Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2017 - Infoyo.nl